KEMENESKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KEMENESKÁPOLNA TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Kemeneskápolna Község Önkormányzata településképi településkép-védelemről szóló rendeletének tervezete. A településképi településkép-védelemről szóló rendelet tervezete megtekinthető az Önkormányzat hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalban és letölthető az alábbi honlapról: www.kemeneskapolna.hu.…

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Kemeneskápolna Község Önkormányzata településképi arculati kézikönyvének tervezete. A településképi arculati kézikönyvmegtekinthető az Önkormányzat hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalban és letölthető az alábbi honlapról: www.janoshaza.hu/partnerseg. A partnerek szóbeli tájékoztatására közmeghallgatással egybekötött lakossági fórumkeretében kerül sor december6-án (szerdán)16:30…

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kemeneskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséről. A településképi arculati kézikönyvben fel kell tárni a település természeti- és épített környezetének jellemzőit, be kell mutatni a településkaraktert, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji…