Tájékoztató és Meghívó

KEMENESKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KEMENESKÁPOLNA

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Kemeneskápolna Község
Önkormányzata településképi településkép-védelemről szóló rendeletének tervezete.
A településképi településkép-védelemről szóló rendelet tervezete megtekinthető az
Önkormányzat hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben a Jánosházi Közös Önkormányzati
Hivatalban és letölthető az alábbi honlapról: www.kemeneskapolna.hu.
A partnerek szóbeli tájékoztatására közmeghallgatással egybekötött

lakossági fórum keretében kerül sor

 1. április 3-án (szerdán) 14:00 órakor
  a Polgármesteri Hivatalban.

Napirendi javaslat

 1. Tájékoztatás a településképi rendelet tervezetéről
  Előadó: Polgármester
  Tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereket, hogy a tervezettel kapcsolatos javaslataikat,
  észrevételeiket szóban a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül pedig
 • papír alapon a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9545 Jánosháza,
  Batthyány u. 2.) személyesen vagy postán eljuttatva,
 • elektronikus úton a partnerseg@janoshaza.hu címre küldve
  tehetik meg az adatlapon, amely átvehető a polgármestertől, a Jánosházi Közös
  Önkormányzati Hivatalban és letölthető a www.kemeneskapolna.hu honlapról.
  Kemeneskápolna, 2019. március 27.

Marton Janka s.k.
polgármester

Comments are closed.