Tájékoztató és Meghívó

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kemeneskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséről.

A településképi arculati kézikönyvben fel kell tárni a település természeti- és épített környezetének jellemzőit, be kell mutatni a településkaraktert, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékeket, településképi jellemzőket. A kézikönyv a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlásokat is tartalmaz, és jó példák bemutatásával tesz javaslatot az építtetőknek az új épületek, épületrészek, kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítására.

A településképi rendeletet a kézikönyv alapján kell elfogadni. A rendelet rögzíti a településképi követelményeket, szabályozza a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert, valamint az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközöket.

A rendezés alá vont terület a település teljes közigazgatási területe.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésében részt vehetnek a település területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkezők, továbbá azok a szervezetek, amelyek működési területe a település közigazgatási területére terjed ki (partnerek).

A partnerek szóbeli tájékoztatására közmeghallgatással egybekötött lakossági fórum keretében kerül sor

  1. június 15-én (csütörtökön) 15:00 órakor a Faluházban.

Napirendi javaslat

  1. Tájékoztatás a településképi arculati kézikönyv és rendelet elkészítésének megkezdéséről

Előadó: Polgármester

  1. Egyebek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereket, hogy az előzetes tájékoztatóval kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket szóban a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül pedig

  • papír alapon a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal Egyházashetyei Kirendeltségén (9554 Egyházashetye, Berzsenyi u. 45.) leadva, vagy postán a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalnak küldve, (9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.)
  • elektronikus úton a partnerseg@janoshaza.hu e-mailen küldve

tehetik meg a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal Egyházashetyei Kirendeltségénél átvehető, illetve a www.kemeneskapolna.hu honlapról letölthető adatlapon.

Kemeneskápolna, 2017. június 12.

         Marton Anna Janka s.k. 

polgármester

Comments are closed.