Tájékoztató és Meghívó

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Kemeneskápolna Község Önkormányzata településképi arculati kézikönyvének tervezete.

A településképi arculati kézikönyvmegtekinthető az Önkormányzat hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalban és letölthető az alábbi honlapról: www.janoshaza.hu/partnerseg.

A partnerek szóbeli tájékoztatására közmeghallgatással egybekötött lakossági fórumkeretében kerül sor

  1. december6-án (szerdán)16:30 órakor

aPolgármesteri Hivatalban.

Napirendi javaslat

  1. Tájékoztatás a településképi arculati kézikönyv tervezetéről

Előadó: Polgármester

Tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereket, hogy az előzetestervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiketszóban a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül pedig

  • papír alapon a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.) személyesen vagy postán eljuttatva,
  • elektronikus úton a partnerseg@janoshaza.hu címre küldve

tehetik meg az adatlapon, amely átvehető a polgármestertől, a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalban és letölthető a www.janoshaza.hu/partnerseg honlapról.

 

Kemeneskápolna, 2017. november 28.

Marton Janka s.k.

  polgármester

Comments are closed.